Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on matkailualan suunnannäyttäjä, joka luo pohjaa koko toimialan paremmille toimintaedellytyksille. Koulutamme matkailualan osaajia ja teemme tutkimusta tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän, kansainvälisen tiede- ja tutkimusyhteisön, koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

ASIANTUNTIJAVERKOSTO

MTI on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen, luova tutkimus-, oppimis- ja osaamisyhteisö. Yhteisöömme kuuluu yli 50 matkailualan tutkimuksen, koulutuksen sekä kehittämisen asiantuntijaa ja yli 700 opiskelijaa. 

Asiantuntijamme työskentelevät useissa korkeakoulujen yksiköissä: yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa matkailututkimuksen tutkinto-ohjelmassa, taiteiden tiedekunnassa soveltavan kuvataiteen ja muotoilun aloilla, kasvatustieteiden tiedekunnassa ympäristökasvatuksen parissa, ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksen osaamisalalla sekä liiketalouden, liikunta- ja luonnonvara-aloilla.  

Tarjoamamme koulutus

KOULUTUKSEN KÄRJESSÄ

Kehitämme matkailualan koulutusta ennakkoluulottomasti, tarvelähtöisesti ja kokeilevasti, jotta voimme osaltamme varmistaa osaavan työvoiman alalle. Tarjoamamme osaamiskokonaisuudet ovat uusia ja innovatiivisia. Tämän mahdollistaa poikkeuksellisen tiivis yhteistyö yliopiston yhteiskuntatieteiden, taiteiden, muotoilun ja ympäristökasvatuksen sekä ammattikorkeakoulun liiketalouden, liikunta- ja luonnonvara-alojen kesken.

Tarjoamillamme korkeakoulututkinnoilla on omat erityisvahvuutensa: yliopisto-opinnoissa painottuvat vastuullisen matkailun tutkimus sekä suunnittelu ja ammattikorkeakoulussa kestävän matkailuliiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi opiskelijamme voivat kiinnostuksensa mukaan syventää osaamistaan toisen korkeakoulun tarjonnasta esimerkiksi tutkimuksen tekemisestä, elinkeinoyhteistyöstä tai matkailun erityisteemoista.

Monipuoliset ja joustavat opinnot, monimuotoiset opetusmenetelmät ja -sisällöt sekä oppimista tukevat työelämäverkostot takaavat innostavan opiskeluympäristön.

MTI_Lumikenkaily_2022_Juho_Uutela-30_500x500.jpg

LAPIN AMKIN TUTKINTO-OHJELMAT
TÄYDENNYSKOULUTUSTA JA OPETUSMATERIAALEJA

Vastuullinen matkailutoiminta rakentuu osaavan henkilöstön varaan. Olemme koonneet alle esimerkkejä erilaisista tietoiskuista ja koulutuksia.

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vastuullisena matkailuammattilaisena tai -vaikuttajana muuttuvassa maailmassa. Tarjolla on 10 teemaa ja 24 kurssia, joista voit valita mieleisesi. Maksullinen.

Kulttuurisensitiivinen matkailu -kurssit perehdyttävät siihen, mitä kulttuurisensitiivisyys on ja miten se kannattaa huomioida matkailutoiminnassa. Tarjolla on kaksi Arctisen-hankkeessa tehtyä online-kurssia. llmainen.

”Intra-living in the Anthropocene” -tutkimusryhmän luentoja ja podcasteja siitä, mitä on matkailu antroposeenin aikakaudella. Antroposeenillä tarkoitetaan nykyaikaa – eli aikaa, jolloin ihmisen toiminnalla nähdään olevan planetaarisia vaikutuksia. Videot mm. tarjoavat tietoa monilajista tutkimuksesta, vievät etnografisen matkailututkimuksen virtuaalikierrokselle Pyhä-Luoston kansallispuistossa ja kertovat, miksi hyttyset ansaitsevat kunnianpalautuksen.

Viisi podcastia matkailuyrittäjyydestä -podcast sarja perehdyttää sinut mm. matkailutyön merkityksellisyyteen, matkailuyritysten vastuullisuuteen, yrittäjänä toimiseen Rovaniemellä ja siihen, miten globaalius määrittelee matkailuyritysten toimintaa.

Erityisesti matkailuyrittäjille ja -kehittäjille koottujen työkalupakettien myötä voit tutustua matkailuyrittäjänä toimimiseen, lappilaisen luonnon ja kulttuurin pohjalle rakentuvaan liiketoimintaan, turvallisten reittien suunnittelemiseen ja ylläpitämiseen, positiivisen työntekijäkokemuksen edistämiseen ja luontomatkailun kehittämiseen suojelualueilla. Lisäksi voit suorittaa virtuaalisen opaskurssin, josta myönnetään Arctic Guide-sertifikaatti.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ

MTI_Markku_Nissi.png

Markku Nissi
Osaamispäällikkö (restonomi-koulutus)
+358 40 187 1874
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

MTI_Outi_Rantala.png

Outi Rantala
Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuprofessori
+358 40 484 4202
etunimi.sukunimi@ulapland.fi


turkoosi_palkki.png

MONIPUOLISTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTAA

Tutkijamme ja asiantuntijamme tekevät monitieteistä teoriaa kehittävää ja soveltavaa tutkimusta, osallistuen matkailualan vastuulliseen kehittämiseen. Tuoreimmat tutkimustiedot luovat vahvan pohjan sekä koulutukselle että matkailualan ja -alueiden kehittämistyölle.

Yliopistollinen tutkimuksemme kohdistuu erityisesti matkailun vastuulliseen suunnitteluun, osallisuuteen, monilajiseen yhteiseloon ja kulttuurisensitiivisyyteen. Tarkastelemme matkailutoiminnan kestävyyttä muun muassa vieraanvaraisuuden, moninaisten toimintaympäristöjen sekä yhdessä toimimisen ja oppimisen konteksteissa. 

Lapin AMKissa kestävän matkailun ja osaamisen kehittämisen painopisteenämme ovat luovat, elämykselliset ja älykkäät ratkaisut matkailussa. Erityisosaamistamme on Uusi Luksus matkailun muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tutkijamme ja tutkimusryhmämme työskentelevät tiivisti yritysten, paikallisyhteisöjen sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa - luontoympäristöjen eliölajeja unohtamatta.

Kumppanimme kertovat

Vastaamme TEM:ssä kansallisista matkailupolitiikan painotuksista ja matkailualan kehittämisestä. Se edellyttää, että meillä on käytettävissämme alan uusimmat tutkimustiedot. Saamme MTIn asiantuntijoilta tietoa ajankohtaisista aiheista, kuten matkailun jakamistaloudesta ja kestävistä liikkumisen palveluista. Osallistumme puolin ja toisin merkittävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohjausryhmiin.

Käytämme MTIn tutkimusraportteja päätöksentekomme tukena. Ne ovat käsitelleet esimerkiksi matkailuhankkeiden julkista rahoitusta, matkailutyötä ja toimialan työllisyyttä, kalastusmatkailua ja kotimaanmatkailua. Arktisen yliopiston Northern Tourism -tutkijaverkoston raportit Arktisten alueiden matkailun muutoksista ovat liittyneet ympärivuotisuuteen, urbanisaatioon ja liikamatkailuun. MTIn asiantuntijat ovat myös vieraanamme esitelleet matkailun tulevaisuuden uusia suuntauksia Pohjoismaiselle matkailuverkostolle.

Sanna Kyyrä
Johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Toteutimme tiedettä ja taidetta yhdistävän Maan ääni -näyttelyn. Se on avoinna retkeilijöille Pyhä-Luoston kansallispuiston tuvilla elokuuhun 2024 asti. Halusimme herätellä pohtimaan, millaisia vieraita me ihmiset olemme, kun kyläilemme metsässä. Tieteellisen ja taiteellisen työn yhdistäminen oli hedelmällistä: sanat ja taidevalokuvat avaavat yhdessä monia näkökulmia luonnon monimuotoisuuden kokemiseen.

Näyttely on osa Lapin yliopiston Matkailua lähelle -tutkimushanketta (Suomen Akatemia 2019-2023).

Pinja Metsäkoivu 
Maan ääni -näyttelyn kuraattori, sisustusarkkitehti ja luova johtaja, taiteilija, Lapin yliopiston graafisen suunnittelun yliopisto-opettaja

Teimme yhteistyötä MTIn matkailututkijoiden kanssa Kohti kestävää saavutettavuutta -hankkeessa, ja toteutimme muun muassa laajan selvityksen maata pitkin matkailusta. Ympärivuotisen matkailun tukeminen on tärkeää, jotta matkailutoiminta olisi sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Meidän on oltava saavutettavissa kaikkina vuodenaikoina. Se tarkoittaa panostuksia raideliikenteen kehittämiseen ja maantieverkoston parantamiseen. MTIsta saatu asiantuntijuus auttoi meitä läpi hankkeen elinkaaren, suunnittelusta loppuraporttiin.

Marianne Hietalahti
Projektipäällikkö, KIDEVE Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Katja Kaunismaa
Kehittämisasiantuntija, KIDEVE Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Yhteistyöllämme MTIn/Lapin AMKin restonomikoulutuksen kanssa on jo vuosikymmenen mittaiset juuret. Olemme yhdessä kirkastaneet Rovaniemen kotiseutumuseon brändiä ja kehittäneet monin tavoin palveluidemme digitaalisuutta. eHospitality-hankkeessa paransimme kohdekokemusta ja digitaalista vieraanvaraisuutta: loimme aikuisten museoesittelyihin QR-koodit, uusimme kotisivut ja panostimme someen. Lisäksi kehitimme lapsiperheille Myllytontun polun, joka ideoitiin lastenkirjailija Annikki Setälän satuhahmojen pohjalta ja testattiin mobile eye tracking -menetelmällä. Yhteistyö jatkuu uusien hankkeiden parissa!

Kerttu Oikarinen, Totto-aktiivi
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

Yhteystiedot

Instituutin toimintaa johtavat yhdessä ammattikorkeakoulun matkailualan koulutusvastuun osaamisaluejohtaja ja yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani. Johtamisen tukena toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat osaamisaluejohtaja, dekaani, matkailututkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuprofessori, matkailun restonomikoulutuksen osaamispäällikkö ja opiskelijaedustajat molemmista korkeakouluista.

MTI_Hannele_Keranen.png

Hannele Keränen
Osaamisaluejohtaja
+358 50 314 6428
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

MTI_Merja_Laitinen.jpg

Merja Laitinen
Dekaani
+358 40 509 2153
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

MTI_Outi_Rantala.png

Outi Rantala
Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuprofessori
+358 40 484 4202
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

MTI_Markku_Nissi.png

Markku Nissi
Osaamispäällikkö (restonomi-koulutus)
+358 40 187 1874
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

kirkas_punainen_palkki.png
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK